• dobândirea competențelor care îți oferă încredere în propria persoană
  • gestionarea eficientă a emoțiilor
  • exploatarea benefică a calităților descoperite în propria persoană
  • dezvoltarea spiritului critic, analitic, a obiectivității perceperii informației, sintetizarea mesajului până la esențial
  • dobândirea de competențe retorice și oratorice
  • dobândirea de competențe tehnice
  • posibilitatea de a beneficia de apariții publice televizate
  • posibilitatea de a deveni freelancer în domeniul mass-media
  • carieră în jurnalism alături de cea mai performantă echipă de televiziune din Suceava